Not supporting
Not supporting

سعید توانا

متخصص سونوگرافی و رادیولوژی

استان یزد
نوبت دهی اینترنتی
انتخاب سال
انتخاب ماه
انتخاب روز

در حال حاضر تمامی نوبت ها رزرو شده اند و نوبت خالی وجود ندارد، لطفا بعدا مراجعه نمایید.
نوبت دهی اینترنتی
پذیرش قوانین نوبت دهی

-زمان نوبت دریافتی، زمان مراجعه شما به مطب می باشد و ممکن است زمان ویزیت پزشک با این زمان تفاوت داشته باشد.

- جهت انجام سونوگرافی سه بعدی و آنومالی بامنشی با شماره 03536242237 تماس بگیرید .

-جهت آمادگی برای انجام سونوگرافی شکم، کبد و کیسه صفرا، از 8 ساعت قبل غذای چرب خورده نشود. 

-جهت آمادگی برای سونوگرافی لگن، رحم، تخمدان و کلیه ها، مثانه پر باشد.

نوبت دهی اینترنتی
اطلاعات بیمار درصورتی که برای شخص دیگری نوبت اینترنتی دریافت میکنید ، مشخصات همان فرد را در کادرهای زیر وارد کنید.
اطلاعات مطب ها و مراکز درمانی
خدمات پزشک در این مطب
سونوگرافی،
تلفن مرکز
03536288975   
آدرس روس نقشه
آدرس - سعید توانا
بیمه های طرف قرارداد
6 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
تامین اجتماعی(خاص)
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
خدمات درمانی(روستاییان)