Not supporting
Not supporting

سید محسن دعایی

متخصص دندانپزشکی

استان یزد
نوبت دهی اینترنتی
انتخاب نوع نوبت
انتخاب سال
انتخاب ماه
انتخاب روز

در حال حاضر تمامی نوبت ها رزرو شده اند و نوبت خالی وجود ندارد، لطفا بعدا مراجعه نمایید.
نوبت دهی اینترنتی
پذیرش قوانین نوبت دهی
نوبت دهی اینترنتی
اطلاعات بیمار درصورتی که برای شخص دیگری نوبت اینترنتی دریافت میکنید ، مشخصات همان فرد را در کادرهای زیر وارد کنید.
اطلاعات مطب ها و مراکز درمانی
خدمات پزشک در این مطب
ویزیت، درمان ریشه، ترمیم، پروتز،
تلفن مرکز
03536294550    6254165464
آدرس روس نقشه
آدرس - سید محسن دعایی
بیمه های طرف قرارداد
1 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی