Not supporting
Not supporting

لیلا بهادر زاده

متخصص جراح عمومی

استان یزد
نوبت دهی اینترنتی
انتخاب سال
انتخاب روز
  • شنبه
    29
  • یکشنبه
    30
انتخاب ساعت
نوبت انتخاب شده: ویزیت / شنبه 1396/07/29
نوبت دهی اینترنتی
پذیرش قوانین نوبت دهی

1- زمان نوبت دریافتی، زمان مراجعه شما به مطب می باشد و ممکن است زمان ویزیت پزشک با این زمان تفاوت داشته باشد.

نوبت دهی اینترنتی
اطلاعات بیمار درصورتی که برای شخص دیگری نوبت اینترنتی دریافت میکنید ، مشخصات همان فرد را در کادرهای زیر وارد کنید.
اطلاعات مطب ها و مراکز درمانی
خدمات پزشک در این مطب
ویزیت،
تلفن مرکز
03537264299    03537264299
آدرس روس نقشه
آدرس - لیلا بهادر زاده
بیمه های طرف قرارداد
11 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
تامین اجتماعی(خاص)
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
سنگ اهن 100
سنگ اهن 95
سنگ اهن 90
سنگ اهن 85
سنگ اهن 80
سنگ اهن 75